23 december 2020

Door:

Rob Smith

Tags:
Schoonderloo

HET KERSTWONDER VAN SCHOONDERLOO

Al meer dan 30 jaar is pand Schoonderloo in Delfshaven de thuisbasis van De Nieuwe Grafische, De Nieuwe Lijn en L5. Toch leek hier begin 2020 abrupt een einde aan te komen. De gemeente Rotterdam stoot een deel van haar vastgoed af waaronder het ons zo vertrouwde pand. Bijna een jaar later kunnen we feest vieren omdat we met alle huurders kunnen roepen: 'we kunnen blijven!' Een kerstwonder?

Pand Schoonderloo leen je van de geschiedenis van Rotterdam

Begin jaren ’80 bezochten Rob Smith en Mart Hulspas het oude Huize Schoonderloo. Dat was op uitnodiging van de mannen van De Nieuwe Grafische, René Alleman en André te Wiel. Er was nog een ruimte vrij op de eerste verdieping. Het pand was van binnen een puinhoop, ‘maar als je daar doorheen kijkt kun je er wat van maken’, riep René. De combinatie van een pand met rijke geschiedenis en de gastvrijheid gaven de doorslag.

We maken er een creatieve broedplaats van.

Er waren sporen van voormalig uitgeverij Raket, ergens stond nog een ligbad met mediterrane tegeltjes eromheen en er was een ouderwetse houten zolder. Daarnaast was er een betonnen kelder onder het pand, wat de voormalige oefenruimte was van de enige echte Rotterdamse punkpand De Rondo's. Mart en Rob voelden zich er direct thuis. Na een jaar waren de L5-ruimtes opgeknapt en nodigden zij op hun beurt de bedrijfsjournalisten van De Nieuwe Lijn uit. De deal was geklonken en er ontstond als vanzelf een creatieve broedplaats.

De gemeente Rotterdam zag Pand Schoonderloo opbloeien

Het pand was eigendom van de gemeente Rotterdam. Langzaamaan werden alle kantoren en gemeenschappelijke ruimtes opgeknapt. Ook die grote houten zolder werd tot werkruimtes en een echte studio omgebouwd. Het pand trok huurders die pasten bij de cultuur van vernieuwing in cultuur, communicatie en design.

Het oude pand met de wortels in de 18e eeuw was onlosmakelijk verbonden met de wijk die een uplift kreeg met de aangrenzende LLoydkwartier en de Müllerpier. De periode 2000 tot 2020 waren goede jaren waarin de huurders in samenwerking, maar ook los van elkaar mooie projecten realiseerden. Leuk om te weten is dat de branding van het nieuwe Luxor Theater en de communicatie rondom de bouw van het nieuwe Centraal Station uit de creatieve sessies van Huize Schoonderloo kwamen. Zo zag de gemeente Rotterdam het pand opbloeien. In 2012 werd ook de buitengevel gerestaureerd.

De huur werd opgezegd maar de hoop werd niet opgegeven


Toch werd begin 2020 de huur opgezegd en moesten de huurders een nieuw onderkomen zoeken. Omdat René Alleman (De Nieuwe Grafische), Rob Smith (L5) en Gerben Holwerda (De Nieuwe Lijn) inmiddels vergroeid waren met Schoonderloo was deze beslissing, voortkomend uit de gemeentelijke verkoop van 500 panden, een ramp voor de huurders. Niet lang daarna viel ook de coronacrisis op ieders dak. Op dat moment wisten de huurders niet hoe ze het pand voor zichzelf konden redden.

De gemeente zoekt een oplossing

Er werd contact met de gemeente gezocht maar dat liep in het begin niet helemaal als gehoopt. Er is nu eenmaal een besluit gevallen in de Raad van de gemeente en dat schroef je niet zomaar terug. Toch was het juist de gemeente die een helpende hand toestak. Gerard Smulders, ambtenaar van de Gemeente Rotterdam, kende het pand én de trouwe huurders. We kwamen met elkaar in gesprek om een oplossing te bedenken. Het uitgangspunt was dat de huurders erg graag in het pand wilden blijven, ongeacht wie de eigenaar zou zijn. Feit bleef dat het pand verkocht moest worden. Maar de gemeente toonde zich bereid enig geduld te hebben, en de huurders als eerste de gelegenheid te geven om het pand aan te kopen. Aan de huurders de opdracht hiervoor een investeerder te vinden. Een lastige taak in een crisisperiode. Toch hielden de huurders hoop en gingen zij op zoek naar de benodigde gelden.

WE KUNNEN BLIJVEN!

Na vele gesprekken met aspirant-investeerders was daar Johan van Beem van Ben Investments. Hij heeft een Rotterdams kloppend hart en ging ervoor om in samenwerking met de huurdersvereniging het pand aan te kopen. Vlak voor kerst gingen we naar de notaris. Nu kunnen de huurders opgelucht ademhalen en verder ondernemen in het mooie pand Schoonderloo.

BEDANKT

Rob Smith, René Alleman en Gerben Holwerda danken alle mensen die hebben meegeholpen aan deze mooie verlenging van onze huurtermijn. Extra dank gaat uit naar de welwillende medewerkers van de Gemeente Rotterdam, onze advocaat René Sekeris van DVDW en financieel adviseur Fred Wichard van WFAM. Hij hield zijn hoofd koel als de temperatuur en het temperament wat te veel opliep.

Ook de huurders en medewerkers in pand Schoonderloo waren als trouwe supporters die vanaf de tribune bal de goede richting in stuurden met steun en een luisterend oor. Met naam en toenaam zijn dat Asha Gaalman, Ellen Stokman, Robbert Bloemendaal, Onne Schuilenburg, Simon Scheiber, Hans Kodde, Maurice Blok, Martine Dhondt, Jos Bogers, Trudy van Dijk, Selma Lagewaardt, Willem Fledderus en Jeannine Westenberg.