28 juni 2018

Door:

Rob Smith

Tags:
milieu, milieuspot, duu, ontwerp

MILIEUSPOT

Terug in de tijd, zo’n 30 jaar geleden in 1987, acteerden de L5’ers in de milieuspot ‘Een beter milieu begint bij jezelf’ van het toenmalige Ministerie van VROM. Het was de start van een lange traditie in duurzaam ondernemen, waarvan de term toen nog niet bestond. Wat waren de ontwikkelingen omtrent het milieu? In het verleden en nu?

We maakten samen met filmer Reinier van Brummelen een film met een DTP-pakket.

Het milieu: toen
Wat was er vroeger allemaal op het gebied van milieu? Aan het begin van de jaren tachtig werden er in de westerse wereld acties gevoerd tegen kernenergie. Er waren grote zorgen over het kernafval maar ook over onveilige kerncentrales. Dit was nog vóór het gebruik van zonne- en windenergie op grote schaal. Deze acties werden steeds heftiger en liepen hier en daar nog wel eens uit de hand. Door negatieve berichtgeving en tegenwerking van de industrie werd de maatschappelijke belangstelling voor alternatieven en een schoner milieu naar de achtergrond gedrongen. Toch kwam er in 1984 een opvallende actie die het onderwerp weer op de kaart zette. Er werd in het zicht van iedereen een spandoek aan de schoorsteen van de Amercentrale in Geertruidenberg gehangen. Het doek kreeg de volgende tekst: ‘Stop de zure regen’. De echte comeback in de interesse voor het milieu kwam terug in 1986, toen Tsjernobyl met zijn ramp en alles er omheen naar buiten kwam. De radioactieve wolk kwam zogezegd in ieders achtertuin terecht. Op dat moment nam het besef toe hoe belangrijk een schoon milieu eigenlijk is en kwam de discussie naar alternatieve energiebronnen weer goed op gang.

Het milieu: nu
We zijn, naarmate de jaren vorderden, ons steeds meer gaan interesseren in duurzaamheid en een schoner leefmilieu. Tussen 2000 en 2007 groeide de hoeveelheid huishoudelijk afval nog licht. Maar vanaf 2007 werd het afval veel meer gescheiden ingezameld waardoor het milieu minder werd belast. Inmiddels zijn de diverse gescheiden afvalbakken niet meer weg te denken. Daarnaast zijn er ook nog eens verschillende discussies gaande omtrent duurzaamheid en milieueffecten van massaproductie. In 2017 kwam de vraag: ‘Is het eten van vlees slecht voor het milieu?’ naar buiten. In de afgelopen jaren werd het dierenleed al wel onder de aandacht gebracht, maar werd het ook gekoppeld aan waterverspilling en toename van ammoniak en andere schadelijke stoffen in het milieu. Plofkippen en kistkalveren werden ingeburgerde termen en we vroegen ons meer en meer af of dit vlees, naast het dierenleed en de milieuschade dat het veroorzaakte, door gebruik van antibiotica en andere middelen ook slecht was voor onze gezondheid . De behoefte aan gezond voedsel ging daarmee gelijk op met het streven naar een gezonder milieu. De aarde warmt snel op en de gevolgen zijn niet meer weg te lachen als nepnieuws.

Duurzaam ondernemen
Wat is het eigenlijk? Duurzaam ondernemen is gericht op economische prestaties, met respect voor de mens en onze aardbol. Wat het nut hiervan is? De onderneming met oog voor mens en milieu krijgt een beter imago en toont eigen verantwoordelijkheid. Cradle-to-cradle is bijvoorbeeld een duurzame vorm waarbij gemaakte producten volledig gerecycled kunnen worden. Design neemt daarin een vernieuwende en soms een voortrekkersrol in. Jonge mensen zijn beter geïnformeerd dan leeftijdsgenoten 30 jaar geleden en zij nemen deel aan de vernieuwingen en de zoektocht naar een vrijere, betere en schonere samenleving. Er is nog een weg te gaan maar de opmars is onstuitbaar.

De voordelen van duurzaam ondernemen
Er is een aantal voordelen wanneer je kiest voor duurzaam ondernemen. Door minder materiaalgebruik, minder verpakking, minder transport en niet te vergeten, minder afval, bespaar je ook nog eens kosten. Vreemde ogen dwingen uiteindelijk. Wanneer je als ondernemer te maken krijgt met klanten en werknemers die milieubewuste wensen hebben, zal je hier rekening mee moeten houden. Ook reputatiemanagement is hierbij een belangrijke factor. Verantwoordelijkheidsbesef is nodig om een duurzame samenleving tot stand te brengen. Om het niet te groot en ingewikkeld te maken zeggen de L5’ers nog steeds: ‘een beter milieu begint bij jezelf’.