10 Jaar communicatie voor Rotterdam Centraal

Langs de lijn van tijd en bouwput, leverde L5 de branding en campagne voor de bouw van het nieuwe Rotterdam Centraal. Een project dat 10 jaar duurt, kent vele valkuilen en bijzondere momenten en is tegelijkertijd de trots van het zich alsmaar vernieuwende Rotterdam.

BOUWPUTTOERISME

Steeds weer was er een nieuwe bouwput, moesten het verkeer en de reiziger omgeleid worden en was de metro even niet bereikbaar. Aan het projectteam Rotterdam Centraal en L5 de taak om dat allemaal in goede banen te leiden en de publiekscommunicatie zó in te richten dat de harten van alle Rotterdammers geraakt zouden worden. Het gevolg was even grappig als positief. De bouwput werd een vaste stek voor wat wij nu de bouwputtoeristen noemen. Zij keken ernaar en bemoeiden zich ermee. En nu is het station klaar en niet meer weg te denken uit het zich altijd vernieuwende Rotterdam.

10 JAAR CAMPAGNE

Tijdens de gehele bouwperiode van 10 jaar zijn er ieder jaar diverse doelgroepcampagnes gelanceerd om de reizigers zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van het project. Dit bestond deels uit informatie die direct effect zou hebben op de reistijd van reizigers. Maar het mondde ook uit in diverse events op en om de bouwplaats om meer te vertellen over de functies en impact van Rotterdam Centraal op de reiziger en de stad Rotterdam.

REIZIGERSINFORMATIE IN ALLE TOONAARDEN

Zo'n groot project als de bouw van een station voor treinen, bussen, trams en metro kent vele fasen. Het bouwterrein werd regelmatig aangepast, waardoor looproutes steeds weer veranderden. In dergelijke situaties is het belangrijk de communicatie zo direct mogelijk op de doelgroep af te stemmen. Tijdens de bouw zijn er diverse keren vervoersschema's aangepast. Voor de wijzigingen van het OV voor metro en bus werd naast de online berichtgeving een stramien ontworpen voor flyers, affiches en abri's. Met het kleurenpalet uit de huisstijl en een heldere typografie kon de boodschap niet gemist worden.

Verschillende informatiestromen binnen één project