De schoolbriljanten van Penta

Scholengroep Penta telt zeven scholen in de regio. Om deze scholen toekomstbestendig te maken, is een uitdagend en sterk schoolplan nodig, verpakt in een nieuwe boodschap en branding. L5 organiseerde Lunch for the Brainsessies met docenten en medewerkers van elke Pentaschool. De centrale vraag in iedere sessie was: 'Wat maakt de scholen uniek?' De schoolbriljanten die we bij deze sessies ophaalden, worden in de etalage van de scholen gezet om ouders en kinderen uit de regio op inspirerende wijze te informeren en enthousiast te maken voor onderwijs bij Penta.

Het Penta Schoolplan kent twee voorkanten: het 'officiële' deel beschrijft de visie en het onderwijs en in het 'scholendeel' presenteren de scholen zich met fotografie van leerlingen en docenten en met illustraties als vertaling van de schoolbriljanten.

De Pentascholen hebben veel te bieden

De Pentascholen bieden goed en betrokken onderwijs en zorgen met elkaar voor het beste onderwijsaanbod van nu en morgen. Samen vormen deze scholen een stevig merk dat staat voor onderwijs op maat voor iedere leerling en persoonlijke ontwikkeling en groei, waarin leerlingen kennis opdoen en zichzelf en de wereld om zich heen ontdekken. Talent, cultuur en naastenliefde zijn waarden die net zo hard meetellen als de cijfers op het diploma.

”Met een vloeiende lijn brengen we kinderen verder in het leven. Dat willen we bereiken met goed en betrokken onderwijs en terugzien in de nieuwe huisstijl”

Onze aanpak

Tijdens de Lunch for the Brainsessies kwam het mooiste en opvallendste aanbod van iedere school naar voren: de schoolbriljanten. In de presentatie en communicatiemiddelen van de Pentascholen worden deze briljanten in de etalage gezet. L5 maakte een Penta Parapluconcept voor branding en een Penta Toolkit om met de nieuwe huisstijl de boodschap zichtbaar te maken in alle vormen van communicatie.

Elke Pentaschool heeft in de Toolkit, naast de logo's en beeldmerken, ook de beschikking over kleurpaletten, lijnen, iconen, typografie- en beeldinstructie en een set illustraties die symbool staan voor de schoolbriljanten. Voor de communicatie en leerlingwerving zijn er complete stramienen beschikbaar van: brochures, affiches, correspondentiesets, diploma's, standmateriaal, gevelbelettering en de signing van de gebouwen. Met de toolkit en de instructies kunnen de Penta scholen al hun materiaal in de nieuwe huisstijl ontwikkelen.

Voor elke Pentaschool is een een volledige toolkit met eigen kleurenpalet beschikbaar. Zo kan elke Pentaschool zelf middelen ontwikkelen voor de werving van nieuwe leerlingen. Bovendien zorgt de toolkit ervoor dat je direct ziet dat het om een Pentaschool gaat. Die herkenning en de samenwerking van Penta zorgt voor een sterk merk in onderwijs waar de kwaliteit van het onderwijs en de kansen voor de kinderen centraal staan.

”Met de Penta toolkit kunnen we veel meer laten zien wat we in huis hebben.”

Met beeld, illustratie, video en mooie events spreek je de leerling beter aan. We vragen ze nu ook om mee te denken en te doen en dat zie je terug in het enthousiasme.

Zo zijn onze banieren!

L5 projectteam + partners

Door inzet van Lunch for the Brain sessies met de onderwijsteams van de Pentascholen is de branding tot stand gekomen. Het ontwerpteam van L5 met Martine Dhondt, Mart Hulspas, Maurice Blok en Rob Smith werkte samen met onze strategische partners aan het schoolplan en de branding. Voor de teksten in het schoolplan schreef Robbert Bloemendaal van TaalBouw. Ellen Stokman van MarktCheck voerde een klanttevredenheidsonderzoek uit onder docenten en ouders/leerlingen. Fotograaf Rick Keus fotografeerde leerlingen en docenten voor het schoolplan dat werd gedrukt door Raymond Wensing van FWa Drukwerk.