Intravacc aan de bak

Op het Utrecht Science Park Bilthoven richt Intravacc zich op onderzoek en ontwikkeling van vaccins. Er wordt hard gewerkt aan vaccins tegen ondermeer COVID-19. L5 werd gevraagd een nieuwe branding te ontwikkelen. Hoe dicht kun je zitten op het proces van werkende en veilige vaccins, waar de hele wereld reikhalzend naar uit kijkt?

Vanaf begin 2020 bepaalt corona de agenda. Er is een hoge tijdsdruk om op grote schaal vaccins te maken die straks voor iedereen beschikbaar zijn. Ook het ontwikkelen van vaccins tegen andere virussen gaat gewoon door. In de dynamiek hiervan ging L5 aan de slag met een vernieuwde boodschap en branding voor Intravacc. Want om internationaal te kunnen opereren is een goede branding een belangrijke tool voor innovatie, samenwerking en schaalvergroting.

De aanpak van L5

Samen met het team van Intravacc werd een strategische sessie georganiseerd om tot de juiste definitie en ambitie te komen. We volgden hiervoor onze beproefde methode BRAIN ON AIR. Deze aanpak leverde snel het gewenste resultaat en gaf direct richting aan het ontwerpproces. Hieruit ontstond een nieuwe huisstijl met een toolkit van communicatiemiddelen. Intravacc richt zich de komende jaren op het verder innoveren van vaccintechnologie om adequaat te blijven reageren op nieuwe virussen. L5 is trots om daar een bijdrage aan te mogen leveren en zet hier graag kennis en kunde voor in.

”Intravacc, Innovating vaccines to reduce human diseases”

De toolkit van Intravacc

L5 heeft een toolkit van middelen ontwikkeld voor alle vormen van media. Het is de bedoeling deze middelen op internationale schaal in te zetten en zo de boodschap van het merk Intravacc uit te dragen. Uiteraard spelen de website en de online strategie daarin een belangrijke rol. De toolkit is zo opgebouwd dat er ook intern en extern onderdelen geproduceerd kunnen worden op basis van beschikbare productiestramienen. Alle onderdelen daarvan zijn zo ontwikkeld dat zowel de boodschap als de identiteit maximaal uitgedragen worden. Zeg maar het dna van Intravacc.

Per post verzonden Coronaproof Introductiepakket voor de medewerkers van Intravacc.

Intravacc in beeld

Creatief team

L5 werkte samen met belangrijke partners om de branding te realiseren. Naast het team van Intravacc, met communicatiemanager Mirjam Hartman en CEO Dr. Jan Groen, werkte L5 samen met Matijs van Diesen van DG internetbureau voor het ontwikkelen van de website. Alle fotografie en filmbeelden werden verzorgd door Frank van Biemen van Hilversum media. Voor de productie van het drukwerk stonden Raymond Wensing van Fwa Drukwerk en René Alleman van De Nieuwe Grafische garant en Fwa tekende ook voor de signing. De introductie van de nieuwe huisstijl aan het personeel werd mede verzorgd door Patricia Haringa van Patrice Promotions. De luchtfoto van Utrecht Science Park Bilthoven werd gemaakt door Jan-Evert Zondag van Ardito.