Jouw idee telt mee bij CVO

CVO is een koepel van 37 scholen die in en rondom Rotterdam gevestigd zijn. Voor het samenstellen van een nieuwe koers in een strategische visie CVO, werd de achterban enthousiast gemaakt om mee te denken en te dromen over de toekomst van CVO. Want een visie ‘van, voor en door’ de medewerkers en leerlingen van CVO is het fundament voor de ontwikkeling van het onderwijs én voor het kweken van ambassadeurs om de boodschap en het DNA van CVO uit te dragen.

Het plan

L5 bedacht een plan om de CVO-achterban te inspireren en te mobiliseren om mee te denken over toekomstig onderwijs bij CVO. Dat plan voorziet in een continu proces van het naar buiten brengen van de boodschap en het aangaan van de dialoog. Om docenten en leerlingen deelgenoot te maken van het bedenken van de visie, heeft L5 de website jouwideeteltmee.nl gelanceerd waar een oproep gedaan werd om een bijdrage te leveren.

Inspiratiedag

Het startpunt hiervoor lag in maart 2019 bij de Inspiratiedag en de campagne ‘Jouw idee telt mee'. L5 organiseerde een Lunch for the Brain voor 150 docenten en medewerkers in Hal4 aan de Maas. Rob Smith van L5 introduceerde de sprekers en de workshop waarin de deelnemers hun bijdrage konden leveren aan thema's uit het onderwijs. Onder leiding van het team van L5 gingen de CVO-medewerkers en -docenten met elkaar in dialoog en dit leverde aan het einde van de Inspiratiedag honderden ideeën op over belangrijke onderwijsthema’s van CVO. Dit werd daarmee de basis van de vernieuwde visie van CVO.

Inspiratieschrift

De ideeën die op de Inspiratiedag zijn opgehaald, zijn verwerkt in de 5 streefbeelden van de visie CVO. Deze streefbeelden hebben we opgenomen in een inspiratieschrift dat is verspreid onder alle docenten en medewerkers van CVO.

In het schrift wordt opgeroepen de dialoog met elkaar aan te gaan, deze dialoog te blijven voeren en ideeën met elkaar te delen. Er is ruimte om ideeën op te schrijven en het schriftje is gelardeerd met portretten van docenten en citaten die de boodschap versterken. Per onderwijsthema zijn handgemaakte illustraties opgenomen en gemakkelijk in te zetten tips aan docenten.

Visie CVO

In de visie CVO wordt het DNA van CVO gekoppeld aan identiteit, onderwijs, samenwerking, professionaliteit en passie. We maakten van het document een visie van en voor docenten, leerlingen, medewerkers en partners van CVO.

Partners L5

Samen met de mensen van CVO, Hal4 aan de Maas en de partners van L5, werd de Inspiratiedag een succes.

Joris van Oers van Cinemato Media maakte filmpjes van docenten die oproepen tot samenwerking en dialoog. Robbert Bloemendaal van Taalbouw schreef de teksten voor de strategische visie CVO en het Inspiratieschrift. Asha Gaalman Fotografie maakte de foto’s van de docenten en Maurice Blok van L5 illustreerde op een kleurrijke wijze elk van de 5 thema’s. Martijn La Feber van PixelDeluxe zorgde voor het bouwen van de webpagina met digitale brievenbus. FWa Drukwerk verzorgde de mooie uitgave met aparte bindwijze en samen met ADC vanderHeym voor aankleding van Hal4. We bedanken Peter Schallenberg van Bee Serious voor zijn inspirerende speech over samenwerking. Want dat is waar het ook bij CVO om draait.