Kind centraal, ontwikkeling voorop!

Het primair onderwijs in Westland heeft de handen ineengeslagen, ambities verwoord en een plan gemaakt voor het onderwijs van morgen. Met een krachtige boodschap is het integraal huisvestingsplan (IHP) aan de gemeente Westland gepresenteerd en door de gemeenteraad gehonoreerd.

Wij zijn PO-Westland

In een dynamische Lunch for the Brain-sessie gingen vertegenwoordigers van de Westlandse basisscholen, het speciaal onderwijs en de kinderopvangorganisaties met elkaar aan de slag om de onderwijsambities boven tafel te krijgen. De deelnemers werden kris-kras verdeeld over 5 tafels en onderwijsthema's.

  1. ontwikkeling op maat
  2. vitale locatie
  3. geborgen leeromgeving
  4. verbinding rondom het kind
  5. professional centraal

De creatiesessie leverde totaal 25 topideeën op voor het onderwijs van morgen als basis voor het verhaal van het Intergraal Huistvestingsplan. Want goed onderwijs geef je in passende, flexibele en klimaatvriendelijke gebouwen. Gebouwen waarin het onderwijs optimaal gegeven kan worden en die naadloos passen in de leefomgeving.

Van ambitie naar Raadsbesluit

September 2022 kwam de gemeenteraad Westland bij elkaar om te besluiten over de investeringen in het onderwijs. Door in te zetten op kernambities van het primair onderwijs, gekoppeld aan een krachtig plan voor het renovatie, aanpassen en nieuwbouw van alle onderwijslocaties over een periode van 16 jaar, werd een robuust plan en verhaal ingediend. De presentatie werd ondersteund met een film van de onderwijsspecialisten uit het Westland, een heldere brochure én een lijvig IHP met financiële onderbouwing.

Werk aan de onderwijswinkel

Met grote tevredenheid kijken we terug op een succesvolle aanpak waarin het PO-Westland de regie nam over de eigen plannen en toekomst. De gemeente Westland heeft daarvoor het sein op groen gezet. Er is nu 16 jaar om de ambities waar te maken en Westlands onderwijs verder te ontwikkelen. De draad wordt direct weer opgepakt om de plannen tot werkelijkheid te maken.

Het Integraal Huisvestingplan bestaat uit een publieksgerichte samenvatting met linkjes naar filmpjes en interviews. Het ambtelijk IHP bestaat uit de drieluik: rapportage, uitvoeringsplan en het businesscase format.

CREDITS

L5 bedankt Daniël van Noordennen van Stichting Het Beheerscollectief voor de samenwerking als auteur en conceptdenker van het IHP. Hij vroeg ons voor de vertaalslag naar een helder en herkenbaar verhaal in de vorm van beleidsbranding waarin we kozen voor de creatiesessie met vertegenwoordigers van het primair onderwijs. In de stuurgroep PO-Westland waren de aanjagers: Turan Yazir (voorzitter College van Bestuur PO-Westland), Henriëtte Bouvé (Bestuur WSKO), Ingrid Zuidgeest (basisschool De Driehoek), Mieke Hopmans (basisschool De Hofvilla) en Danny de Lee (Kinderopvang ZON).

Het L5-team bestond uit adviseur en tekstschrijver Robbert Bloemendaal (TaalBouw), videograaf Joris van Oers (Cinemato), illustrator Germaine Sanders (Picture Your Business), illustrator Maurice Blok (BlokMaurice) en Mart Hulspas + Rob Smith voor strategie en branding (L5 TO BRAND)