Nieuw Zuid op de kaart

Rotterdam-Zuid heeft al jaren te kampen met een dalend leerlingaantal in het voortgezet onderwijs. Daar komt wat ons betreft verandering in met de campagne die wij bedachten voor scholengroep Nieuw Zuid. De vier aangesloten scholen van deze onderwijskoepel bieden samen veel kwaliteit en een groot en gevarieerd aanbod aan opleidingen en leerroutes met uitzicht op een vervolgstudie of baan in ondernemend Rotterdam.

Bij een schoolkeuze worden kinderen en hun ouders vaak overladen met informatie over leergangen, niveaus en lespakketten. Dat kon anders, vonden wij en we maakten een overzichtelijke Carrièrekaart voor de trotse jongeren van Zuid. Scholengroep Nieuw Zuid laat op deze rijk geïllustreerde kaarten zien dat haar vier scholen, OSG Hugo de Groot, Vakcollege De Hef, Olympia College en het Einstein Lyceum in Hoogvliet, met goed en uitdagend onderwijs veel te bieden hebben!

Aan de campagne die L5 voor de scholengroep bedacht, ging bij twee scholen een Lunch for the Brain vooraf met medewerkers en docenten. De deelnemers dachten tijdens de sessies na over de kracht van hun school en L5 adviseerde om de leerlingen van de scholen in alle uitingen zelf aan het woord laten. Er werd er een aansprekende campagne ontwikkeld door de ogen van de kinderen, want zij zijn de beste ambassadeurs van hun eigen school.

'Mijn droom, mijn school, mijn Zuid'

CarrièrePLANNEN

De Carrièrekaart geeft (potentiële) leerlingen en ouders inzicht in de keuze voor een schoolcarrière bij de vier scholen. Bovendien biedt de Carrièrekaart een doorkijkje naar het vervolgonderwijs. Op iedere eilandkaart is goed te zien welke extra’s het onderwijs op de school te bieden heeft en hoe je binnen je eigen school kunt switchen én lessen op een ander niveau kunt volgen bij de andere scholen van Nieuw Zuid.

PROEFLESSEN SCHEUREN

Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool kunnen op open dagen inspirerende proeflessen volgen op Vakcollege De Hef in meubels maken, cadeaus inpakken, koken en bakken, programmeren en blogs maken. L5 ontwierp een scheurkaart met bonnen die je kunt inleveren. Zo kan ieder kind kiezen wat hij leuk vindt en zijn talenten ontdekken op De Hef!

ROUTE VOLGEN

In de vouwkranten zijn verschillende leerroutes uitgewerkt aan de hand van avatars met elk hun eigen dromen, kwaliteiten en leerroute met keuzevakken. Op deze manier worden de mogelijkheden voor kinderen met verschillende achtergronden en niveaus in beeld gebracht. Jaap van den Beukel maakte de portretten en groepsfoto's van de leerlingen.

Vouwkrant De Hef

Campagnebeeld OSG Hugo de Groot

creatief team

L5 is gestart met een aantal LUNCH FOR THE BRAIN-sessies met de scholen van Nieuw Zuid. Voor de sessie met RVC De Hef over de leerlingwervingscampagne werkte L5 samen met Fanny Klaasen en Selma Klinkhamer. Bij OSG Hugo de Groot waren dat Melissa Gossens en Bram van Welie. Bij het Olympia College was dat Eveline Kunst en bij het Einstein Lyceum waren dat Mirjam Berkhout met een aantal van haar teamleden.

L5 stelde een creatief team samen met Mart Hulspas, Rob Smith, Martine Dhondt en de illustrators Maurice Blok en Nova van Herwerden. Voor de fotografie werkte L5 samen met Jaap van den Beukel en voor de film met Joris van Oers van Cinemato Media.