Paytra, van payrolling naar Flexhub

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Arbeid in Balans (WAB) van kracht waardoor 'payrolling' in de oude vorm niet meer is toegestaan. Nieuwe vormen van betaling en contracten zullen de backoffice van flexondernemingen ingrijpend veranderen. Paytra 'payrolling for people' zag hier direct een kans en ontwikkelde samen met L5 een merkstrategie voor een vernieuwde positie in de flexbranche. Flexhub by Paytra werd de nieuwe naam en het dienstenpakket Flexbox zag het daglicht.

Pre-campagne JOIN THE FLEXHUB

De transitie van payrolling naar Flexhub gaat niet in een keer. Om de relaties, klanten en omgeving te prikkelen, bedacht L5 een pre-campagne onder de titel JOIN THE FLEXHUB waarin een streep door de oude pay-off 'payrolling for people' werd gehaald. De campagne had tot doel de doelgroep op te roepen voor een event over de nieuwe WAB-wetgeving én daarmee de nieuwe strategische positie van Paytra te introduceren. Hiermee werd het fundament gelegd voor de herpositionering en nieuwe naam: FLEXHUB by Paytra. De pre-campagne werd ingeluid met een film waarin medewerkers van Paytra het bestaande logo beplakten met de slogan JOIN THE FLEXHUB.

Voor de pre-campagne JOIN THE FLEXHUB werd een mix van media ingezet om de boodschap van de rebranding uit te dragen.

Aanpak L5

Met de resultaten van twee Lunch for the Brain-sessies had L5 voldoende input en puzzelstukken om de vertaalslag te maken naar de visualisatie van de vernieuwde boodschap en branding van Paytra. Voor het ontwikkelen van de huisstijl van Paytra werden het parapluconcept en de middelentoolkit geleverd. Op basis van de herpositionering van Paytra heeft L5 samen met webbureau Smyler de website opnieuw ontwikkeld en ontworpen, geheel volgens het principe van de drietrapsraket: boodschap / aanbod / call to action.

In de vernieuwde branding is met nieuwe iconen ook het dienstenpakket aangepast met METHODE voor groei van de onderneming, NETWERK voor inspiratie en kennisdelen en FLEXBOX voor backoffice voor ondernemers en partners.

L5 Partners

Tijdens de opdracht voor Paytra werkte het creatieve team van L5 samen met haar partners Joris van Oers van Cinemato Media voor de pre-campagnefilm, Robbert Bloemendaal van Taalbouw voor de 'tone of voice', Fred Wichard van WFAM voor de commerciële strategie, Arga de Bruin, Neline Akkermans en Jaap Goedegebuur van Smyler voor de website en Raymond Wensing van FWa Drukwerk voor de complete signing in en op het gebouw.