Samen werken aan onderwijs in Westland

Er is heel wat voor nodig om het voortgezet onderwijs in Westland aan te laten sluiten bij de snelle ontwikkelingen en uitdagingen van de toekomst. Want in Westland zijn grote innovaties in de agricultuur waarneembaar. De ontwikkeling van robotica, veredelingstechnieken en engineering voor slimme land- en kasbouw, bieden kansen om oplossingen te vinden voor de vraag naar schone en duurzame voedselproductie voor de groeiende wereldbevolking. Om de kinderen van Westland daarin voor te bereiden, heeft ISW, Interconfessionele Scholengroep Westland, een visie ontwikkeld. Deze visie is aan de Raad van gemeente Westland aangeboden.

”We nodigen iedereen van harte uit om met ons mee te denken en mee te doen”

ISW heeft hoge ambities voor het bedrijfsleven en de talenten van Westland

Geert Millekamp ging 1 september 2018 aan de slag als regiodirecteur van ISW. Hij zag een enorme potentie en ambities bij leerlingen, onderwijzend personeel en ondernemers in het Westland. Westland is een unieke plek in Nederland en ver daarbuiten. Het beeld van de tomatenplukkers en het Westlands Mannenkoor is dan ook flink achterhaald. Westland is niet alleen bekend vanwege de export van groente, bloemen en zaden, maar vooral ook van de kennis die er mee gemoeid is. Net als bij de waterwerken wordt Nederland gezien als wereldleider op het gebied van duurzame teelt en veredeling. Die kennis en kunde is de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Om daar goed op aan te haken, heeft Geert Millekamp L5 gevraagd om aan de hand van een zestal brainstormsessies de visie verder te ontwikkelen en uit te werken en vervolgens geschikt te maken voor een presentatie aan de gemeenteraad van Westland.

L5 ging direct aan de slag en vormde een creatief team met beeldend kunstenaar, illustrator Germaine Sanders. Samen met Joris van Oers van Cinemato Media maakte zij een beeldend verslag van de ideeën uit de brainstormsessies. Rob Smith (L5) gaf leiding aan de strategische sessies en haalde bij docenten, leerlingen, schooldirectie en ondernemers het basisidee van de visie op. Dit werd in een korte tijd verwerkt door tekstschrijver Nienke Toren en projectleider Anita Bassie die de visie in een glasheldere tekst hebben omgezet. Toen was er nog precies een week om film en visiedocument te produceren voor de raadsvergadering van Westland en voor het uitnodigen van een ieder die wil meedenken en meedoen aan de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Westland.

Op 4 december 2018 werd de visie gepresenteerd aan de gemeenteraad Westland. Er werd positief gereageerd op de ambities. Wethouder Ben van der Stee pakte de handschoen op om de visie Voortgezet Onderwijs Westland verder uit te werken.