STIMULEER DE TAALONTWIKKELING MET ‘TEKEN VOOR TAAL’

Auris houdt zich onder andere bezig met taalontwikkeling bij kinderen. Niet alle kinderen kunnen makkelijk lezen of hebben zelfs een taalontwikkelingstoornis (afgekort TOS). Om ouders, verzorgers en begeleiders te stimuleren, om samen met hun kind aan de slag te gaan met taal, is er een campagne bedacht voor de Wereld TOS Dag 2021.

Campagne met een twist

We hebben ingezet op een campagne waar ouders, verzorgers en kinderen plezier aan kunnen beleven. De slogan TEKEN VOOR TAAL staat letterlijk voor tekenen met taal!

Aan de hand van 10 kleurplaten, waarin letters op grappige manier verwerkt zijn, kun je direct aan de slag gaan met de betekenis van letters en taal. Het uiteindelijke doel van de campagne is het stimuleren van taalontwikkeling bij het jonge kind maar ook het monitoren van de vorderingen of juist het gebrek daaraan. Niet elk kind is in staat om taal goed op te pakken. Dat kan een ontwikkelingsachterstand zijn of zelfs een stoornis (TOS).

Zorgen over taalontwikkeling?

Op de campagnepagina van de Wereld Tos Dag 2021 vind je naast de kleurplaten ook instructies en informatie over zorgen bij taalontwikkeling. Dat kan zijn als je ziet dat leeftijdgenootjes zich beter ontwikkelen of wanneer logopedie niet het gewenste resultaat oplevert.

”We willen op een speelse manier kinderen met taal in aanraking brengen”

Iedereen moet het weten

Om zoveel mogelijk bereik te krijgen worden de berichten en plaatjes gedeeld in LinkedIn, Facebook en Instagram. Deze berichten linken naar de wereldtosdag.nl website waar de informatie en kleurplaten te vinden zijn.

L5 team

Voor het bedenken van de campagne werkte L5 intensief samen met Minnekus de Groot van de Koninklijke Auris Groep. Mart Hulspas en Rob Smith van L5 bedachten het campagneconcept met slogan en illustraties van de hand van Maurice Blok. Stagiair Aislyn Hazenbroek hielt zich bezich met de visuele vertaalslag naar online banners voor social media.