Transities op scholen, L5 als strategisch partner

L5 staat als strategisch partner dichtbij de veranderingen en innovaties van het voortgezet onderwijs. Door onderwijsteams te betrekken en kennis te delen, kom je dicht bij de kern waar het in onderwijs om gaat. Dit is het startpunt om met elkaar strategische keuzes te maken voor het beste onderwijs voor iedere leerling. Want onderwijs innoveren en veranderen werkt gewoon het beste van binnenuit! Dat is nog eens branding met hart voor onderwijs!

”DOOR 'T OOG VAN DE LEERLING”

Leerlingen van Scholengroep Nieuw Zuid weten wat ze willen en laten dat weten ook.

Onze reis door het onderwijs begon in de zomer van 2018 in Rotterdam-Zuid waar men al jaren te kampen had met een dalend leerlingaantal in het voortgezet onderwijs. L5 werd gevraagd om de vier scholen van Scholengroep Nieuw Zuid terug op de kaart te zetten. Voor elke school organiseerden wij een Lunch for the Brain waaraan docenten en medewerkers deelnamen. Al snel werd duidelijk dat deze scholen samen veel kwaliteit te bieden hebben, waardoor een groot en gevarieerd aanbod is ontstaan aan opleidingen en leerroutes die uitzicht bieden op een vervolgstudie of baan in ondernemend Rotterdam.

In de communicatie van de scholen zag je hun veelzijdigheid niet altijd terug. De ideeën die wij bij deze scholen ophaalden, vertaalden wij naar een advies, stappenplan en middelen waarbij de grote geïllustreerde schooleilanden, met daarop alles wat je kan leren in de opleiding, bij de leerlingen en ouders in de smaak vielen. Bovendien ging een film viraal van leerlingen die met passie vertellen waarom Rotterdam-Zuid de 'place to be' is om te wonen en te leren.
CASE SNZ NIEUW ZUID OP DE KAART

”KENNIS DELEN EN INNOVEREN”

Aan de hand van brainstormsessies werd de toekomstvisie voor het voortgezet onderwijs opgetekend.

In Westland moet het voortgezet onderwijs meer aansluiting gaan vinden bij de snelle ontwikkelingen en uitdagingen van de toekomst. Om de kinderen van Westland daarop voor te bereiden, heeft ISW, Interconfessionele Scholengroep Westland, een visie ontwikkeld die aan de Raad van gemeente Westland is aangeboden en goed werd ontvangen. ISW kreeg de opdracht de visie verder uit te werken in een integraal huisvestingsplan.

L5 is vanaf het begin van het proces betrokken bij deze toekomstvisie en heeft samen met de opdrachtgever alle belangrijke partijen in Westland aan tafel gekregen om met elkaar de dialoog aan te gaan. Deelnemers onderzochten de mogelijkheden voor intensievere samenwerking en voor kansen om innovatie in het bedrijfsleven aan te laten sluiten bij het onderwijs in Westland.

L5 maakte van de visie een levendig document, bestaande uit een film en een visieboek die aan de gemeenteraad Westland werden aangeboden. Vervolgens kreeg ISW direct de opdracht een huisvestingsplan te maken. Dit plan wordt in april 2020 aan de gemeenteraad aangeboden en is de volgende etappe waarin L5 de strategie van ISW voor alle betrokkenen en partijen zichtbaar maakt.
CASE ISW ZET IN OP SAMENWERKEN

”EEN VISIE MAAK JE SAMEN”

Het Inspiratieschrift voor alle medewerkers van CVO

Van Gemeente Rotterdam kreeg L5 de opdracht een groots opgezette Lunch for the Brain te organiseren over het onderwijs in Rotterdam-Zuid. Dit leverde veel positieve reacties op, waarna L5 werd gevraagd een plan te maken voor het ontwikkelen van de strategische visie van het CVO, Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving. L5 bedacht een plan waarin de medewerkers en docenten van de CVO-scholen werden opgeroepen om met elkaar de beste ideeën voor de visie te bedenken en te implementeren.

L5 organiseerde in Hal4 aan de Maas een Inspiratiedag onder de naam 'Jouw idee telt mee!' Na een oproep met filmpjes van docenten en leerlingen schreven 150 deelnemers zich in voor de CVO-Inspiratiedag. Op dit event werden bij de deelnemers aan zestien tafels ideeën opgehaald voor goed onderwijs bij CVO. Ter plekke werden de beste ideeën gepresenteerd die zijn verwerkt in de visie CVO 2019-2024 en in het CVO-Inspiratieschrift. Alle medewerkers van de CVO-scholen hebben een exemplaar van het Inspiratieschrift ontvangen.
CASE CVO JOUW IDEE TELT MEE

”SAMEN STERK VERDER”

Begin maart 2020 wordt het Penta Schoolplan verspreid

Een van de scholengroepen binnen het CVO vroeg ons mee te denken over een nieuwe branding en over de inhoud en vormgeving van het schoolplan 2020-2024. De visie van Scholengroep Penta sluit aan bij de visie van CVO, waardoor er een sterk plan is ontstaan voor het versterken van het onderwijs en de innovatie op de zeven Pentascholen.

L5 bezocht de scholen en we ontdekten dat iedere school, gezien door de doelgroep van ouders en kinderen, een schat aan schoolbriljanten in huis heeft. Deze briljanten waren niet allemaal zichtbaar voor de doelgroep en de achterban. Met de teams van onderwijzend personeel per school haalden we tijdens werksessies deze briljanten op om ze in de etalages van iedere school te zetten.

Penta wilde dit jaar een nieuw schoolplan met een andere aanpak. In het schoolplan 2020-2024 hebben we interviews opgenomen waarin de directeuren van de zeven scholen openhartig en enthousiast vertellen over hun school en hun relatie tot Penta. De interviews en de opbrengsten uit de Lunch for the Brainsessies op de scholen vormden het fundament voor de ontwikkeling van het schoolplan en de nieuwe branding met een vernieuwde presentatie, boodschap en huisstijl. Zo ontstond een sterke betrokkenheid van de scholen met hun directies en teams.

CASE PENTA VOLGT

Om een transitie voor vernieuwing van onderwijs succesvol te maken, werkt L5 direct met de belangrijkste doelgroepen van ouders, leerlingen en schoolteams samen. Efficiënt, inspirerend en effectief!

CREATIEF TEAM
Tijdens deze opdrachten voor de scholen werkte L5 samen met haar partners om het beste uit iedere opdracht te halen. Samen maakten we deze opdrachten tot een succes. We vormden creatieve teams per case met illustrator Germaine Sanders, Joris van Oers van Cinemato Media, Robbert Bloemendaal van Taalbouw, Ellen Stokman van MarktCheck, Asha Gaalman Fotografie, Rick Keus Fotografie, Jaap van den Beukel Fotografie, Martijn La Feber van PixelDeluxe, Raymond Wensing van FWa Drukwerk en ADC vanderHeym.