Van Gogh Moves op het netvlies van 750.000 bezoekers

Uitdagingen gaan we niet uit de weg. Als het Van Gogh Museum graag wil dat er 800.000 bezoekers hun weg moeten vinden naar de Hermitage in Amsterdam, dan bedenken we daar een goede campagne voor. En dan zoeken we ook de grenzen op van de richtlijnen die voor de corporate stijl gelden. Buiten de lijntjes kleuren kan heel effectief zijn.

VERHUIZEN DOE JE ALS MUSEUM NIET ELKE DAG

Op 29 september 2013 werd de presentatie Vincent geopend in de Hermitage Amsterdam. Het eigen museum werd verbouwd om te blijven voldoen aan de scherpe veiligheidseisen voor kunst en publiek. Er moest een campagne komen die alle bezoekers niet naar van Gogh Museum, maar juist naar de Hermitage Amsterdam moest leiden. En dat moest een opvallende en effectieve campagne worden. L5 bedacht daarom een stevig rood label met de tekst VAN GOGH MOVES. Dit icoon, een steekwagentje in een rode button, contrasteert sterk met de felgele Zonnebloemen, een van de bekendste werken van Van Gogh en een beeld uit de corporate lijn van het Van Gogh Museum. Herkenbaarheid op alle dragers en eenduidigheid in alle landen was een leidend argument in de communicatie. De campagne werd een kassucces. 750.000 bezoekers wisten hun weg naar de Hermitage Amsterdam te vinden en kochten een ticket om te genieten van hun held Vincent van Gogh.

”Met een buttonactie in het programma 'Kunststof' kregen we landelijke aandacht”

AAN DE WIEG VAN HET CONCEPT

L5 stuurde Van Gogh Museum een filmpje. In dat filmpje lopen mensen op straat met de Zonnebloemen van Van Gogh. Op basis van dit idee en een Lunch for the Brain kreeg L5 de opdracht om de campagne te ontwikkelen. Leuk weetje: Het filmpje is opgenomen met een iPhone in Delfshaven Rotterdam ;-)

Campagne uitingen

Beeldmateriaal > L5 gaat zorgvuldig om met het auteursrecht en portretrecht. Zijn er ondanks onze bronvermelding en toestemming van rechthebbenden toch bezwaren tegen het gebruik van beeldmateriaal in dit artikel dan zullen we het betreffende beeld verwijderen.