Vlinders in je merk!

Door de ontwikkeling van kinderen van jongs af aan beter te monitoren, nemen de kansen van ieder kind toe om zich in eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind is nu eenmaal anders en heeft behoefte aan ondersteuning op maat. Vlinders en andere aansprekende symbolen staan voor die ontwikkeling van het jongste kind en hebben we rijkelijk toegepast in de IKC's (Integraal Kindcentra) van Amersfoort.

Kansen voor kinderen

Ska (Stichting kinderopvang Amersfoort) en Meerkring Openbaar Onderwijs hebben de handen ineengeslagen om kinderen nog beter passend onderwijs te leveren. Ze houden van eigen(wijze) kinderen en weten dat je met passend onderwijs meer kansen biedt voor de ontwikkeling van ieder kind. Spelend leren, monitoren op talenten en achterstanden, de ouders en verzorgers betrekken: dit alles vormt de basis voor de vernieuwde aanpak van de kindcentra in Amersfoort.

Merkstrategie passend onderwijs

In samenwerking met L5 werd een merkstrategie ontwikkeld die de kindcentra in één klap op het netvlies van ouders, stakeholders en partners brandt. L5 ontwikkelde daarvoor de branding met daarin de boodschap aan de doelgroepen, de naamgeving, het logo, een beeldtaal voor illustraties en een toolkit met stramienen voor middelen en media. Elk nieuw kindcentrum kan met deze toolkit in korte tijd de eigen identiteit uitdragen.

Kindcentra nieuwe stijl

IKC Vlinderslag ligt in de wijk Kruiskamp Koppel in Amersfoort en was het eerste kindcentrum nieuwe stijl. Onder leiding van directeur Onno Hoekstra (Meerkring) en marketeer Chantal Michgelbrink (Ska) werd de oude basisschool omgetoverd tot een speelse, frisse en inspirerende omgeving voor kinderen, medewerkers en ouders en verzorgers. Met de merktoolkit in de hand werd een tweede kindcentrum gerealiseerd in de wijk Schothorst. Een naamgevingssessie met de medewerkers leidde tot 'Kindcentrum De Kei, wat vervolgens met kleur en symbolen werd uitgewerkt tot een eigen identiteit.

Van kindcentrum tot sterk merk

Het ontwikkelteam van Meerkring, Ska en L5 werkt op dit moment aan het verder uitwerken van het merk voor twee nieuwe kindcentra. Er zullen er nog veel volgen en straks kan én wil niemand heen om de succesformule van passend onderwijs in Amersfoort.

Opening IKC Vlinderslag